Masters

Succesionslinje/Lineage: From 6th Ancestor to the 60th.

Tidigare:

xu-yun

Venerable Grand Master Xu Yun (Tomma Molnet), 1840 – 1959

10230030

Venerable Grand Master Jing Hui, 1933 – 2013

Nuvarande/Present:

 

Míng Bǎo​, 1949 –  är grundare av Malmö Chánbuddhistiska Tempel och är dess huvudlärare.  Betraktar sig som radikal och icke-konformistisk. ”Chán måste anpassa sig till den nuvarande eran!” Studerat Buddhismen i dess olika former under ca 50 år.

2004 mottog han den s.k. Flugvippan/Fúzi i Kina av Grand Master Jing Hui och fick erkännande som Dharma/Chán Master/Lärare. Tog Tillflykt för Dharma Master Tao Wei 1979 och blev då dennes Dharma-arvinge.

Han var också medgrundare av forna Malmö Buddhistcentrum 1981, samt Buddhistpublikation 1979, samt var sekreterare i både The Lotus Buddhist Order och Svenska Buddhistiska Samfundet 1976 – 1983.

Master Míng Bǎo​ is the founder and Dharma/Chán-teacher of the Malmo Chán Buddhist Temple where he also teaches Qi Gong. Sees himself as radikal and non-conformist. ”Chán must adapt to the present age!” 

In 2004 he recieved the ’fly wisk/Fúzi’ by Grand Master Jing Hui and became recognized as a Dharma/Chán Master.

10299976_10152400435434395_6058105752388836526_n

Martin Karlsson leder kursen ”Dharmans Grunder” onsdagar jämna veckor. Han är Fil Dr i Högenergifysik/, och har studerat Dharman i många år.

Martin Karlsson teaches the course ”Dharma Foundations” biweekly. He holks a PhD in High Energy Physics and has studied the Dharma for several years.

Hederslärare:

Yao Wú –  en av Malmös äldsta buddhister och uppskattad lärare och initiativtagare. Utbildad som ung novis-munk på Sri Lanka på -70-talet samt senare i England. Undervisar och leder gruppen ’Sittsen’ och har även undervisat andra grupper och hos oss. Har också under en period varit samfundets ordförande och är Hedersmedlem

Dharmavajra (Tao Hsün) – tidig lärobroder till Ming Bao, då Tao Chúan, och en av dennes medskapare av Malmö Buddhistcentrum 1981. Har hållt enstaka kurser och föreläsningar hos oss. Hedersmedlem.

Medhjälpare:

Yao Shi – ansvarig för Göteborgscentret och assisterande lärare.

Yao Zhi – ordförande och ansvarig för lördagarna samt Karma Dana.

Yao Xiàn –  Retreatkock/Fan Tou. Kassör

Yao Qián – Medansvarig för Kalmargruppen

Yao Yong – Medansvarig för Kalmargruppen

Martin K – medansvarig för onsdagarna

Helena K – medansvarig för onsdagarna, ledamot av styrelsen. Sekreterare

Ulla-Karin K – Qi Gong-instruktör