Välkommen till Malmö Chanbuddhistiska Tempel & Buddhistiska Samfundet Tao Zen!

Malmö Chanbuddhistiska Tempel är en välkomnande mötes- och praktikplats för människor som är intresserade av och som vill praktisera den Kinesiska Chanbuddhismen. Templet är knutet till fastlands-Kina via klostret Bailin Chan Sí i Hebei, under ledning av abotten Venerable Grand Master Ming Hai. Malmötemplet leds av svenske Dharmaläraren Ming Bao. Vi erbjuder tre meditationstillfällen per vecka, undervisning i Chanbuddhism samt Buddhistisk ritual och gemenskap. Malmo Chan Buddhist Temple is a warm and wellcoming meetingplace as well as a place for practice and worship in the Chan Tradition of China. It is affiliated with mainland China through the monastery Bailin Chan Sí in Hebei where the abott is Venerable Grand Master Ming Hai and local monitor is the Swedish Dharma Master Ming Bao.We offer three meditation occasions a week, Dharma teachings as well as Buddhist ritual and social community.

Facebook: https://www.facebook.com/groups/MalmoChan/

5xYao

I samarbete med: SV_liggande_svart_tryck