Välkommen till Malmö Chanbuddhistiska Tempel & Buddhistiska Samfundet Tao Zen!

Malmö Chanbuddhistiska Tempel är en välkomnande mötes- och praktikplats för människor som är intresserade av och som utöva den Kinesiska Chanbuddhismen i sin helhet och ingå i en varm gemenskap med undervisning, praktik och meditation. Vi vill gärna understryka den andliga aspekten och praktiken i buddhismen så som den kommer till uttryck i Kinesiska kloster. 

Grundare och huvudlärare är den svenske Dharmamaster Ming Bao. Vi erbjuder minst tre meditationstillfällen per vecka, undervisning i Chanbuddhism samt Buddhistisk ritual och gemenskap. Vi har även meditationsgrupp i Göteborg.

Är du intresserad av att komma till oss, v.v. och se under ‘info’ för mer information om detta!

Malmo Chan Buddhist Temple is a warm and welcoming meeting place as well as a place for practice and worship in the Chan Tradition of China. We want to preserve and practise the spirituell aspekt of buddhism as it is expressed in Chinese monateries. Main teaching language is Swedish, but when needed English is spolen as well.

Founder and teacher is the Swedish Dharma Master Ming Bao. We offer at least three regular meditation occasions a week, Dharma teachings as well as Buddhist ritual and social community. We do have a meditation group i Gothenburg as well.

If you are interested in visiting us, please see under ‘Info’ how to proceed.

Facebook: https://www.facebook.com/groups/MalmoChan/

5xYao

I samarbete med: SV_liggande_svart_tryck