Välkommen till Malmö Chanbuddhistiska Tempel & Buddhistiska Samfundet Tao Zen!

 Vi erbjuder följande aktiviteter:

  • Zen-meditation
  • Undervisning i den Buddhistiska Läran
  • Religiös utövning
  • Gemenskap
  • Qi Gong-träning

Malmö Chanbuddhistiska Tempel är en välkomnande mötes- och praktikplats för människor som är intresserade av och som vill utöva den traditionella Kinesiska Chanbuddhismen i sin helhet och ingå i en varm gemenskap med undervisning, praktik och meditation. Vi vill gärna understryka den andliga aspekten och praktiken i buddhismen så som den kommer till uttryck i Kinesiska kloster. (OBS – det går inte att bo i templet!) Grundare och huvudlärare är svenske Dharmamaster Ming Bao. Vi erbjuder bl a minst tre meditationstillfällen per vecka, undervisning i Chanbuddhism samt Buddhistisk ritual och gemenskap. Vi har även meditationsgrupp i Göteborg. Är du intresserad av att komma till oss, v.v. och se under ‘info’ för mer information om detta! Du som bara vill meditera i allmänhet bör fundera över om det kanske är bättre att underkasta sig en speciell praktik. Hos oss accepterar man alla aspekter av träningen såsom prostrationer, textrecitation, meditation och formell utbildning med målet att kunna förstå och tillämpa alla sidor av Chánbuddhismen.

We offer the following activities:

  • Zen-meditation
  • Courses in the Buddhist Teachings
  • Religious practise
  • Community
  • Qi Gong-practise

Malmo Chan Buddhist Temple is a warm and welcoming meeting place as well as a place for practice and worship in the Chan Tradition of China. We want to preserve and practise the spiritual aspect of buddhism as it is expressed in Chinese monasteries. Main teaching language is Swedish, but when needed English is spoken as well. (Note – unfortunately it’s not possible to stay at the temple.) Founder and teacher is the Swedish Dharma Master Ming Bao. We offer at least three regular meditation occasions a week, Dharma teachings as well as Buddhist ritual and social community. We do have a meditation group in Gothenburg as well. If you are interested in visiting us, please see under ‘Info’ how to proceed. You who just want to practice meditation in a general aspect should consider wether it would be more fruitful to follow a genuine tradition. With us one accepts all sides of the practice such as prostrations, recitals, long meditations as well as formal teaching in order to fully understand and practice Chánbuddhism in all its aspects.

Facebook: https://www.facebook.com/groups/MalmoChan/

5xYao

I samarbete med: SV_liggande_svart_tryck