Välkommen till Malmö Chanbuddhistiska Tempel & Buddhistiska Samfundet Tao Zen!

Malmö Chanbuddhistiska Tempel är en välkomnande mötes- och praktikplats för människor som är intresserade av och som vill praktisera den Kinesiska Chanbuddhismen och ingå i en varm gemenskap med undervisning, praktik och meditation. Malmötemplet leds av svenske Dharmaläraren Ming Bao. Vi erbjuder tre meditationstillfällen per vecka, undervisning i Chanbuddhism samt Buddhistisk ritual och gemenskap.

Vi har även meditationsgrupp i Göteborg.

Malmo Chan Buddhist Temple is a warm and wellcoming meetingplace as well as a place for practice and worship in the Chan Tradition of China. Local monitor is the Swedish Dharma Master Ming Bao.We offer three meditation occasions a week, Dharma teachings as well as Buddhist ritual and social community.

We also have a meditation group i Gothenburg.

 

Facebook: https://www.facebook.com/groups/MalmoChan/

5xYao

I samarbete med: SV_liggande_svart_tryck