Zhàozhōu’s “Diska din skål!”

Zhàozhōu’s “Diska din skål!”

Wúménguān no 7.

Översatt och kommenterad av Míng Bǎo

En munk sa till Zhàozhōu, ”Jag har just anslutit mig till gemenskapen och jag ber om lärarens instruktioner.” 

Zhàozhōu undrade, ”Har du ätit ditt ris?”[1]

Munken svarade, ”Jag har ätit mitt ris.”

Zhàozhōu sa, ”Gå då och diska din skål!”[2]

Munken fick spontan insikt.

Wúmén kommenterar:

”När Zhàozhōu öppnar munnen ser du hans inälvor när han visar sitt hjärta. Om den här munken inte hade lyssnat uppmärksamt hade han kallat en klocka för en tillbringare.”

Denna historia har en särskild plats i mitt hjärta eftersom det kan sägas ha spelat en viss roll i min egen historia:

När Chán Master Míng Qì – min mentor – efter tre års fåfänga försök äntligen fick träffa Grand Master Jǐng​ Huì, satt denne bara tyst och avvaktande och Míng Qì visste inte vad hon skulle säga och började få panik över att ödelägga det efterlängtade mötet. Så plötsligt for det bara ur henne, ”Jag har diskat min skål!” varpå Jǐng​ Huì brast ut i ett hjärtligt skratt. Till historien hör att vid den tiden var Jǐng​ Huì abbot i samma kloster[3] som Zhàozhōu på 700-talet och där denna Gōng-Àn uppstod. Därefter var isen bruten och han accepterade henne som sin elev, ordinerade henne och så småningom utnämnde henne till Chán Master. Allt detta ledde till att han på hennes rekommendationer även accepterade mig som elev, ordinerade mig och utnämnde mig till Dharma Master.

Innebörden i ”Diska din skål” lämnar jag till praktikanten.


[1] ”Ris” är i Kina synonymt med ”måltid/mat”

[2] I Kinesiska kloster sköljer munkarna alltid sin matskål med hett vatten och dricker upp det. Munken hade således redan diskat sin skål…

[3] Bǎi​ Lín​ Chán Sí, då Guānyīn​ Chán Sí