Zhàozhōu’s Den Stora Döden

Zhàozhōu’s Den Stora Döden

Ming Bao

I Bì Yán Lù/The Blue Cliff Records fall nr 41, frågar Zhàozhōu Tou Tzu, “Vad händer när en man som har dött den Stora Döden återvänder till livet?”

Tou Tzu svarar, ”Han får inte resa om natten; han måste komma i dagsljus!”

För att illustrera Den Stora Döden ställde mästaren Dào Wú i Wúménguān/Den Portlösa Muren 46 frågan, ”Hur kan du gå vidare från toppen av en hundra-fots påle?” Chang Sà säger, ”Du som sitter på toppen av en hundra-fots påle, trots att du har beträtt Vägen så är du ännu inte äkta. Gå vidare från pålens topp och du kommer att visa hela din kropp i de tio riktningarna!”

Mästaren Wúmén kommenterar, ”Om du fortsätter och vänder på din kropp, finns det ingen plats där du inte är mästare!”

Att gå vidare från denna imaginära påle innebär att slutgiltigt släppa taget (Wǔ-Zhù), att släppa alla former av särskiljande tankar, att helt tömma sinnet och totalt hänge sig åt praktiken. Detta är att trots den panik som kan infinna sig när medvetenheten upphör att fungera, eller när man släppt kontrollen, kunna/våga fortsätt in i det okända.

Att nå toppen på pålen är att nå perfektion i sin praktik. Att gå vidare är att gå bortom perfektionen, att bli totalt fri, till och med fri från visdom (Prajñā), dvs när Dhyāna och Prajñā smälter samman. Man släpper t.o.m. uppfattningen om Śūnyatā.