Yuè-Án’s ”Hjulmakaren”

Yuè-Án’s ”Hjulmakaren”

Wúménguān No 8.

Översatt och kommenterad av Míng Bǎo

Chán-mästaren Yuè-Án frågade en sökare, ”Den ursprungliga Hjulmakaren gjorde hjul med hundra ekrar. Om du tar bort båda hjulen samt axeln, vad har du då?”

Wúmén säger, ”Om du kan förstå direkt, är dina ögon som stjärnskott, ditt Sinne som ett blixtnedslag!”

Yuè-Án var en av de senare Chán-mästarna och levde två generationer före Wúmén själv, d.v.s. 1079 – 1152.

Hjulet med 100 ekrar representerar de förklaringar som vi använder för att tolka världen i vårt vardagliga liv. Axeln är det grundläggande Sinnet. Hjulen rör sig, axeln är stilla, men hjulen kan inte röra sig utan en axel. Den mentala övningen vi att montera ned olika strukturer, som att ta bort hjulen från axeln, är ett sätt att komma till källan av mentala konstruktioner, d.v.s. det grundläggande Sinnet självt.