Xiāng​ Yān’s ”Uppe i Trädet”

Xiāng​ Yān’s ”Uppe i Trädet”

Wúménguān no 5

Míng Bǎo​

Mästaren Xiāng​ Yān[1] sa, ”Antag att någon sitter uppe i ett träd och håller sig fast med tänderna, hans händer utan ett grepp om något, hans fötter utan stöd mot stammen.

Någon under trädet frågar honom om innebörden i Chán. Om han inte svarar undviker han frågan; svarar han mister han sitt liv. I ett sådant läge, vad skulle du ha gjort?”

Bilden av en man som håller sig fast i trädet symboliserar det logiska sinnets fasthållande vid den världsbild och livssyn som sinnet har genererat genom arv och påverkan. Händer som inte finner sitt grepp symboliserar att Xiāng​ Yān inte fanns något han kunde klamra sig fast vid. Ingen av alla hans böcker och Sūtror gav honom något svar. Fötterna som inte fann stöd mot stammen är alla hans anteckningar från mästarnas föreläsningar vilka heller inte hjälpte honom.

Så, detta fall handlar alltså om att för att förstå Chán måste man sätta hela den förståelse av tillvaron man har ackumulerat åt sidan, släppa taget och ”Dö den Stora Döden”.


[1] Xiangyang Zhixian