Ur Blodströmspredikan

Bodhidharma

Tolkning av Ming Bao

Du ställer en fråga. Det är ditt Sinne. Jag svarar. Det är mitt Sinne. Om jag inte hade något Sinne, hur skulle jag kunna svara? Om du inte hade ett Sinne, hur skulle du kunna fråga? Det som frågar är Sinne. Genom oändliga kalpas utan början, vad än du gör, vad än du är, så är det ditt riktiga Sinne, det är din riktiga Buddha. ”Detta Sinne är Buddhan,” säger samma sak. Bortom Sinne hittar du aldrig någon annan Buddha. 

Att leta efter upplysning eller Nirvāṇa bortom Sinne är omöjligt. Verkligheten av vår egennatur, frånvaron av orsak och verkan, är det som menas med Sinne. Sinne är Nirvāṇa.  Du kanske tror att du kan hitta en Buddha eller upplysning någonstans bortom Sinne, men en sådan plats existerar inte. 

Att försöka hitta Buddhan eller upplysning, är som att försöka greppa rymden. Rymden har ett namn men ingen form.  Det är inget som du kan plocka upp eller lägga ner. Och du kan verkligen inte greppa tag om det. Bortom detta Sinne så ser du aldrig en Buddha. Buddha är en produkt av ditt Sinne. Varför leta efter en Buddha utanför detta Sinne? Buddhor från dåtid och framtid pratar bara om Sinne. Sinne är Buddhan, och Buddhan är Sinne. Bortom Sinne finns det ingen Buddha, och bortom Buddhan finns det inte Sinne. Om du tror att det finns en Buddha bortom Sinne, var är han? Det finns ingen Buddha bortom Sinne, så varför förställa sig en?

Du kan inte känna till ditt riktiga Sinne så länge som du vilseleder dig själv. Så länge som du är fängslad av en livlös form, så är du inte fri. Om du inte tror mig; att lura sig själv hjälper inte. Det är inte Buddhans fel. Människor är ändå vilseledda. De är omedvetna om att deras eget Sinne är Buddhan. Annars skulle de inte leta efter en Buddha utanför Sinne. 

Buddhor räddar inte Buddhor. Om du använder ditt Sinne för att leta efter en Buddha, så kommer du inte att se Buddhan. Så länge som du letar efter en Buddha någon annan stans, så kommer du aldrig att se att ditt eget Sinne är Buddha. Använd inte en Buddha för att dyrka en Buddha! Och använd inte Sinne för att åkalla en Buddha. Buddhan är din riktiga kropp och ditt ursprungliga Sinne. Detta Sinne har ingen form eller karaktär, ingen orsak eller verkan, inga senor eller ben. Det är som rymd. Du kan inte hålla det. Det är inte materialisters eller nihilisters sinne. Med undantag för en Tathāgata, kan inte någon annan – ingen dödlig, ingen vilseledd varelse – begripa det. Men detta Sinne är inte utanför de fyra elementens fysiska kropp. Utan detta Sinne kan vi inte gå. Kroppen har ingen medvetenhet. Som en växt eller en sten, så har kroppen ingen natur. Så hur går den? Det är Sinnet som rör sig. Språk och uppförande, iakttagelseförmåga och uppfattning är funktioner av det rörliga Sinnet. All rörelse är Sinnets rörelse. Rörelse är funktion. Bortsett från rörelse finns inget Sinne, och bortsett från Sinne finns ingen rörelse. Men rörelse är inte Sinne. Och Sinne är inte rörelse. Rörelse är i grund och botten sinneslöst. Men rörelse existerar inte utan Sinne. Och Sinne existerar inte utan rörelse. Det finns inget Sinne för rörelsen att existera ifrån, och ingen rörelse för Sinne att vara existerande i. Rörelse är Sinnets funktion, och dess funktion är rörelse.[1] Icke desto mindre så varken rör sig Sinne eller har det några funktioner, för att essensen av dess funktion är Śūnyatā och Śūnyatā ärväsentligen orörligt.  Rörelse är det samma som Sinne. Och Sinne är väsentligen orörligt. 


[1] Jmf. Hui Nengs Lampan och dess Ljus.