Sutra om Den Underbara Dharṃaṃs Lotusblomma

Sutra om Den Underbara Dharṃaṃs Lotusblomma

Översatt från Sanskrit till Kinesiska av Tripiṭaka Dharma Master Kumarajiva under Yao Chin Dynastin. Översatt från Kinesiska till Engelska av The Buddhist Text Translation Society, Dharma Realm Buddhist University. Översatt från Engelskan av Dao Chuan Shíh (Míng Bǎo)

”Nāmò grundläggande Lärare Śakyamuni Buddha”

”Nāmò grundläggande Lärare Śakyamuni Buddha” 

”Nāmò grundläggande Lärare Śakyamuni Buddha”

Vid den tiden, Bodhisattvan Oändlig Beslutsamhet reste sig från sin plats, blottade sin högra skuldra, förde samman handflatorna, vände sig mot Buddhan och sade, ”Världsärade, hur fick Guān Shr Yīn Bodhisattva namnet Guān Shr Yīn?”

Buddhan svarade Bodhisattvan Oändlig Beslutsamhet,

”Gode man, om alla oräkneliga hundra tusentals millioner levande varelser som plågas av smärta och eländefår höra om Guān Shr Yīn Bodhisattva, och med hela sitt hjärta åkallar hans namn, skall Guān Shr Yīn Bodhisattva omedelbart svara på deras böner och göra dem fria.

Om de som vidhåller namnet Guān Shr Yīn Bodhisattva skulle falla in i en stor eld, skall elden inte bränna dem, på grund av Guān Shr Yīn Bodhisattva’s ofattbara andliga kraft. Om de virvlar omkring i djupt och farligt vatten och ropar hans namn, skall de snart nå upp till ytan.

Hundra tusentals myriader millioner av människor som söker efter guld, silver, lapis lazuli, månstenar och karnelia, korall, bärnsten, pärlor och andra sällsynta skatter, kan råka ut för kraftfulla stormbyar som blåser deras skepp mot Rakshashas land Men om en man bland dem ropar namnet Guān Shr Yīn Bodhisattva, skall hela gruppen räddas från plågorna hos Rakshashas. Av denna orsak kallas han ’Den Upplyste som Lyssnar Till All Världens Ljud’.

Om någon står inför dödlig skada reciterar namnet Guān Shr Yīn Bodhisattva’s namn, skall angriparnas vapen falla sönder och hans skall slippa undan. Även om det trefaldiga, stora, tusenvärlds-systemet myllrade av Yakshas och Rakshashas med böjelse att plåga människor, så när de onda demonerna får höra Guān Shr Yīn Bodhisattva’s namn åkallas av dessa människor, skall de ej kunna se dem med sina onda ögon, så mycket mindre åsamka dem skada!

Om det finns en människa, vare sig skyldig eller oskyldig, som är fastlåst i stocken eller fjättrad med rep och kedjor, skall hans bojor öppnas och falla av, låtande honom gå så snart han åkallar Guān Shr Yīn Bodhisattva’s namn.

Antag att grymma tjuvar i legioner som kunde fylla ett trefaldigt, stort, tusenvärlds system hemsöker en farlig väg längs vilken en vägvisare leder en handelskaravan lastad med dyrbara juveler. Om en man ibland dem proklamerar: ”Goda män, var ej rädda! Av hela ert hjärta skall ni anropa Guān Shr Yīn  Bodhisattva’s namn, den Upplyste Som Ger Mod Till Alla Levande Varelser! Om vi besvärjer denne Bodhisattva, skall vi med säkerhet undslippa tjuvarna”.

När de hör denna uppmaning, och alla handelsmännen utropar ’Namo Guān Shr YīnBodhisattva!”, så genom förtjänsten av att ropa Guān Shr Yīn Bodhisattva’s namn, skall de omedelbart gå fria.

Oändlig Beslutsamhet! Så imponerande är den respektingivande andliga kraften hos den Store Bodhisattvan Som Lyssnar Till All Världens Ljud!

Om någon levande varelse med svåra begär ständigt kan vörda och hålla Guān Shr YīnBodhisattva i sinnet, skall hans begär försvinna. Om någon med mycken ilska begär ständigt kan vörda och hålla Guān Shr Yīn Bodhisattva i sinnet, skall hans ilska försvinna. Om någon, trög och dåraktig, ständigt kan vörda och hålla Guān Shr Yīn Bodhisattva i sinnet, skall han lämna sin dåraktighet bakom sig.

Oändlig Beslutsamhet! Bodhisattvan Som Lyssnar Till All Världens Ljud, med sin magnifika andliga kraft, förlänar sådana överväldigande fördelar som dessa. Och således bör levande varelser alltid hålla honom i sina hjärtan och hålla hans namn i sinnet.

Om kvinnor som önskar söner bugar för och offrar till Bodhisattvan Guān Shr Yīn skall föda söner, lyckliga, dygdiga och kloka. Om istället, de önskar döttrar, skall de bära begåvade döttrar med djupt rotad och sund karaktär. Älskade och respekterade av alla.

Oändlig Beslutsamhet! Sådan är kraften hos Bodhisattvan Som Lyssnar Till All Världens Ljud. Vilken levande varelse som helst som dyrkar och offrar till Guān Shr Yīn Bodhisattva skall aldrig få en förlust.

Därför bör varje enskild levande varelse hålla Guān Shr Yīn Bodhisattva’s namn i sitt sinne. Oändlig Beslutsamhet! Antag att någon höll Bodhisattvornas namn i antal som sandkornen i sextiotvå millioner Ganges-floder, och under denna persons hela liv gjorde offer till dem alla med mat och dryck, klädnad, bäddar och medicin. Vad anser du? Skulle dygden och förtjänsten samlad av denne gode man eller kvinna vara riklig?

Oändlig Beslutsamhet svarade, ”Oerhört riklig, Världärade, verkligt stor!”

Buddhan sade, ”Och ävensom någon annan höll fast vid namnet Guān Shr Yīn Bodhisattva, bugade och offrade en enda gång, skulle välsignelsen för dessa två människor vara identisk, lika på alla sätt, och skulle räcka i kvadrillioner eoner.

Oändlig Beslutsamhet! Att hålla fast vid namnet Guān Shr Yīn Bodhisattva medför välsignelser och fördelar lika obegränsade som dessa.”

Åter, Bodhisattvan Oändlig Beslutsamhet frågade Buddhan, ”Världsärade, hur vandrar Guān Shr Yīn Bodhisattva i denna Sahā-värld? Hur talar han om Dharṃaṃ för levande varelser, och hur visar sig hans rådighet?”

Buddhan svarade Bodhisattvan Oändlig Beslutsamhet, ”Om det finns en levande varelse i något land som kan befrias av en Buddha, uppträder Guān Shr Yīn Bodhisattva som en Buddha och lär honom Dharṃaṃ. Om någon kan befrias av en Pratyeka Buddha , uppträder han som en Pratyeka Buddha och lär honom Dharṃaṃ. Om någon kan befrias av en Ljud-hörare, uppträder han som en Ljud-hörare och lär honom Dharman. Om någon kan befrias av en Brahmahimmels-Kung, uppträder han som en Brahmahimmels-Kung och lär honom Dharṃaṃ.

Om någon kan befrias av Shakra, uppträder han som Shakra och lär honom Dharṃaṃ. Om någon kan befrias av Välbefinnandets Gud, uppträder han som Välbefinnandets Gud och lär honom Dharṃaṃ. Om någon kan befrias av Det Stora Välbefinnandets Gud, uppträder han som Det Stora Välbefinnandets Gud och lär honom Dharṃaṃ. Om någon kan befrias av en mäktig Guda-härförare, uppträder han som en mäktig Guda-härförare och lär honom Dharṃaṃ. Om någon kan befrias av guden Vaiśravaṇa, uppträder han som guden Vaiśravaṇa och lär honom Dharṃaṃ.

Om någon kan befrias av en furste, uppträder han som en furste, och lär honom Dharṃaṃ. Om någon kan befrias av en Äldre, uppträder han som en Äldre och lär honom Dharṃaṃ. Om någon kan befrias av en lekman, uppträder han som en lekman och lär honom Dharṃaṃ. Om någon kan befrias av en statsminister, uppträder han som en statsminister och lär honom Dharṃaṃ.

Om någon kan befrias av en Brahman, uppträder han som en Brahman och lär honom Dharṃaṃ. Om någon kan befrias av en Bhikṣu eller Bhikṣuni, en Upāsaka eller Upāsikā, uppträder han som en Bhikṣu eller Bhikṣuni, en Upāsaka eller Upāsikā och lär honom Dharṃaṃ. Om någon kan befrias av en Äldres hustru, eller en lekmans, en statsministers, en Brahmans, uppträder han som en Äldres hustru, eller en lekmans, en statsministers, en Brahmans och lär honom Dharṃaṃ.

Om någon kan befrias av en grabb eller tös, uppträder han som en grabb eller tös och lär honom Dharman. Om någon kan befrias av en Gud, Drake, Yakṣa, eller en Gandharva, en Asura, Garuḍa, Kinnara, eller Mahoraga, en människa, en icke-människa, och så vidare, uppträder han därefter och lär honom Dharṃaṃ. Och om någon kan befrias av en Vajra-svingande Ande, uppträder han som en Vajra-svingande Ande och lär honom Dharṃaṃ.

Oändlig Beslutsamhet! Sådana är de meriterande handlingarna utförda av Guān Shr Yīn, Bodhisattvan som strövar omkring i världen och framträder i varierande former för att rädda levande varelser. Därför bör ni alla helhjärtat utföra offer för Bodhisattvan Som Lyssnar Till All Världens Ljud.

I tider av terror, kriser och svårigheter, kan den store Bodhisattvan Guān Shr Yīn skänka mod och skingra rädsla. Därför, över hela Sahā-världen kallar vi honom för Givare av Mod.

Bodhisattvan Oändlig Beslutsamhet sade till Buddhan, ”Världsärade, jag skall nu utföra ett offer till Bodhisattva Guān Shr Yīn.”

Och sägande detta, tog han av sig sitt radband av pärlor, värt hundra tusentals taeler guld och presenterade det för Bodhisattvan med dessa ord, ”Du mänsklige, vänligen ta emot mitt Dharma-offer, detta radband av dyrbara pärlor.”

Men Guān Shr Yīn ville inte acceptera pärlorna. Oändlig Beslutsamhet bönföll ännu en gång Guān Shr Yīn, Du mänsklige, i medlidande för oss, vänligen ta emot detta radband.”

Då sade Buddhan till Guān Shr Yīn, ”Av medlidande med Oändlig Beslutsamhet och de Fyra Församlingarna, för Gudarna, Drakarna, Yakshas, Gandharvas, asuras, Garudas, Kinnaras, Mahoragas, människor, icke-människor och alla övriga, ta emot detta radband.”

Då tog Guān Shr Yīn Bodhisattva, av medlidande med de Fyra Församlingarna, gudarna, drakarna, människorna, icke-människorna och alla de övriga, emot radbandet och delade det i två delar. En sträng erbjöd hon Śākyamuni Buddha, den andra till stupan över Buddhan Många Juveler.

Oändlig Beslutsamhet! Med sådana överlägsna andliga krafter reser Guān Shr Yīn Bodhisattva över Sahā-världen. Så ställde Bodhisattva Oändlig Beslutsamhet sina frågor i versform och frågade åter igen:

”Världsärade, fullkomlig med Förunderliga Kännetecken,                                                                        Flera frågor jag önskar ställa igen. Hur förtjänade denna lärjunge till Buddhan, Sitt namn Guān Shr Yīn?

Då svarade den Världsärade, med alla särpräglade kännetecken,          Oändlig Beslutsamhet, med melodiös vers:

Kom och lyssna och jag skall förtälja Guān Shr Yīns historia                                                           Hur flinkt hon svarar åt alla håll; Sträckande över tider bortom nummer,                             Med oceaniska löften både djupa och vida. Tjänande forna Buddhor, åtskilliga billioner, Hans rena och upphöjda löften i korthet                              jag skall förtälja. Vem som helst som hans ansikte ser eller om honom hör,                                                                           Som kan bevara denne Bodhisattvas namn, Skall lämna bakom sig tillvarons sorger, Och så är denna odling ej till spillo!

Skulle du bli knuffad in i en flammande eld, Av fiender så grymma och ondskefulla. Åkalla styrkan hos Guān Shr Yīn Bodhisattva, Och eldstormen skall förvandlas till en stilla tjärn. Om drivande på det mäktiga havet,                                       Där drakar, spöken och hajar omger dig i tur, Åkalla styrkan hos Guān Shr Yīn Bodhisattva, Och du skall flyta på vågorna och icke drunkna. Antag att en ondsint person knuffade dig med huvudet före                                                                    Från bergstoppen som kallas ”Förunderligt Hög”, Åkalla styrkan hos Guān Shr Yīn Bodhisattva, Och likt solen i rymden du ej skall falla.                        Kanske trillar du nedför Vajra-berget, Flyende galna råskinn som förföljer dig, Åkalla styrkan hos Guān Shr Yīn Bodhisattva, Och minsta skada skall ej drabba dig. Omringad av en flock hjärtlösa banditer, Med vapen dragna, med mord i sinnet, Åkalla styrkan hos Guān Shr Yīn Bodhisattva,                   Och deras onda hjärtan skall mjukna och bli goda. Om du står inför avrättning, Dömd av staten, dömd att dö, Åkalla styrkan hos Guān Shr Yīn Bodhisattva, Och svärdet skall gå i bitar just i tid. Om bunden och kedjad, fängslad av rep och lås, Med händer och fötter fästa i stock och bojor,               Åkalla styrkan hos Guān Shr Yīn Bodhisattva, Och bojorna av sig själva skall falla isär. Häxeri, gift och trolleri, Av dem som vill göra slut på dig,                                       Vänder åter och fördömer deras ursprung.

När du åkallar styrkan hos Guān Shr Yīn. Om du möter onda Rakshashas,                                      Dödliga drakar, spöken och grymma bestar, Åkalla styrkan hos Guān Shr YīnBodhisattva, Och ingen skall våga skada dig det minsta.                 Omgiven av och fångad av rasande kreatur, Med rakbladsbetar och skräckinjagande klor, Åkalla styrkan hos Guān Shr YīnBodhisattva,                   Och de skall hastigt fly åt alla håll. Framför giftiga ormar och skorpioner,              Framvällande gifter, rök och svedjande flammor, Åkalla styrkan hos Guān Shr Yīn Bodhisattva, Och de skall krympa och fly bort inför hans namn.            När åskmoln exploderar och blixtar rämnar himlen,  Med snöslask, hagel och ösande regn, Åkalla styrkan hos Guān Shr Yīn Bodhisattva, Och himlen skall klarna, stormen dra iväg. Levande varelser ansatta och plågade,                                   Av oräkneliga sorger, tyngda utan ände, Denne Bodhisattva’s förunderliga visdoms-kraft, Kan hjälpa den lidande världen att få lindring. Fullkomlig och perfekt i psykisk kraft, Och med visdomen känsliga förmåga,                                       I länder i de tio riktningarna, Bodhisattvan framträder när hon vill.                       Plågorna längs de onda vägarna, Pinan hos spöken, bestar och i helveten,                       Smärtan av födelse, ålderdom, sjukdom och död, Skingrar Bodhisattvan efterhand.     

O du av sann aktning, av ren aktning, Aktning vitt nående, vis och i sanning stor, Din medkännande kärlek, sympati och djupa aktning.      

Jag lovar att för evigt ära och hylla. Din visdoms-sol kan skingra mörkret,                       Fläckfritt, ditt jungfruliga ljus breder ut sig, För att kväsa olyckor, vind, stormar och eld, Ett alltomfattande ljus för hela världen.                   Källsprång av medlidande, föreskrifters dån, Din förunderliga sky av medlidande täcker allt,  Släckande eldarna i livets bedrövelser,                                När regnet av söt Dharma-dagg faller. I processer, rättegångar och motsättningar, När rädslan stiger, när krigande arméer närmar sig,   Åkalla styrkan hos Guān Shr Yīn Bodhisattva, Och hämnd och onda avsikter skall försvinna.

Fint och förunderligt ljud: Guān Shr Yīn! Brahma-ljud, stadigt liksom tidvattnet, Ett namn som trancenderar varje världsligt ljud, Guān Shr Yīn! Bliv för alltid i mitt sinne. Låt ej ett enda tvivel uppstå för att plåga oss,                    För Guān Shr Yīn Bodhisattva, Helig Sage, I livets bekymmer och dödens plågor, Skall vara vår tillflykt, och vår hjälp. O du helige! Fylld med varje dygd, Din vänliga blick omfattar varje levande varelse. Ett gränslöst hav du är, av varje välsignelse, Så låt oss buga för att offra vår uppskattning!”

Då reste sig Bodhisattvan Jordens Beskyddare från sin plats, gick fram till Buddhan och proklamerade, ”O! Världsärade, levande varelse måste ha ymniga meriter och dygder för att höra denna Sutra om Guān Shr Yīn Bodhisattva’s överlägsna handlingar, och hur hon svarar universellt med sin andliga kraft.”

Och medan Buddhan talade denna Universella Dörr Sutra, bestämde sig åttiofyra tusen levande varelser i församlingen för att uppnå Anuttara-Samyak-Sambodhi.