Sòng Jīng

Puja/Andakt/Sóng Jīng/Morning Class

Genom sång och recitation av klassiska texter med djup innebörd ger vi oss själva en större förståelse för den värld vi lever i, samt djupare insikt i hur vi människor generellt sett är och känner inför allt omkring oss. Genom att unisont falla på knä och buga sig övar man upp sin ödmjukhet inför livets storhet och andra levande varelser.

By chanting and recitating classical texts with a profound meaning vi bring ourselves into a deeper understanding of the world we live in as well as a deeper insight in how people  in general are and feel regarding everything around us. By unison prostration one enhances humbleness to the greatness of life and other living beings.

How to put on the HaiQing robe:

 

How to put on the Jiasha:

How to take off the Jiasha:

How to remove HaiQing robe:

Morning class at Bailin Chán Si:

Sòng Jīng / Fàn Bài Sóng / Zài Bài

 

Chinese Buddhist Morning Prayer II:

Sòng Jīng / Fàn Bài Sóng / Zài Bài

 Morgonklass, träning under Sommar-Retreat 2018:

 

 Aftonklass, träning under Sommar-Retreat 2018: