Tempel-praktik

Puja/Andakt/Sóng Jīng

Genom sång och recitation av klassiska texter med djup innebörd ger vi oss själva en större förståelse för den värld vi lever i, samt djupare insikt i hur vi människor generellt sett är och känner inför allt omkring oss. Genom att unisont falla på knä och buga sig övar man upp sin ödmjukhet inför livets storhet och andra levande varelser. Texterna finns längre ner, både som PDF och faktiskt text.

By chanting and recitating classical texts with a profound meaning vi bring ourselves into a deeper understanding of the world we live in as well as a deeper insight in how people  in general are and feel regarding everything around us. By unison prostration one enhances humbleness to the greatness of life and other living beings.

 

Hur man tar på en HaiQing robe:

 

Hur man tar på en Jiasha (Kesa):

Hur man tar av en Jiasha:

Hur man tar av en HaiQing robe:

Morning class at Bailin Chán Si:

Sòng Jīng / Fàn Bài Sóng / Zài Bài

 

Chinese Buddhist Morning Prayer II:

Sòng Jīng / Fàn Bài Sóng / Zài Bài

Morgonklass, träning under Sommar-Retreat 2018:

——————————————————————————————————————

Aftonklass, träning under Sommar-retreat 2018.


Aftonklass; Guan Yin

PDF-fil med texterna:

Fan-Bai-SongA5-1