Ruì Yān’s ”Att kalla på Mästaren”

Ruì Yān’s ”Att kalla på Mästaren”

Wúménguān No 12

Översättning och kommentar av Míng Bǎo

Varje dag ropade Ruì Yān[1] till sig själv, ””Mästare!”

Och så svarade han sig själv, ”Ja?”

Sedan sa han, ”Var vaken, var skärpt!”

-, ”Javisst.”

Och så, ”Från och med nu skall jag inte låta dig luras av någon.”

-, ”Just det, just det.”

Wúmén säger, ”Gamle Ruì Yān säljer sig själv och köper sig själv och spelar ut så många andehuvuden och spökansikten. Varför? Lyssna! En som ropar, en som svarar, en som är skärpt, en som låter sig luras av andra; om du håller fast vid igenkännande som förut har du fel. Imiterar du en annan, är allt en tolkning av en vild räv!”

Ruì Yān levde på 800-talet. I en uppteckning står det att han brukade sitta på en stenbumling hela dagen och där ropa till sig själv. Fallet visar att meditation inte bara innebär att sitta ned och inte göra något utan anvisningar, utan har ett bestämt mål, vilket illustreras av Ruì Yān’s rop; att känna det sanna jaget, att vara vaken och medveten samt att vara fri från illusioner och missuppfattningar, utvecklade genom inlärda vanor och tankeassociationer. 

Wúmén’s kommentar understryker poängen att allt sker inom dig själv och varnar sökaren för två fällor. Den ena är faran i att av misstag ta den övergripande personligheten för det verkliga jaget. Därför säger Wúmén, 

”om du håller fast vid igenkännande som förut har du fel.”

Den andra fällan är att imitera metoden för övningen utan den inre andan. Därför säger Wúmén, ” Imiterar du en annan, är allt en tolkning av en vild räv”, med innebörden att det bara är en godtycklig lek med intellektuell förmåga.


[1] Ruì-Yān Shí-Yān