Retreats

Retreater arrangeras några gånger om året. Vi har en sjudagars Chán Qi (på landet) samt ca 8 endagars Chán Yi (var fjärde vecka under höst- och vårterminerna) i Chán-Tang.

Sjudagars-retreaterna hålls på en hyrd gård utanför Sösdala i Skåne och de övriga retreaterna på templet i Malmö.

Retreaterna är öppna för alla men god vana är nödvändigt. Har man ej tränat med oss under en minst sex månader så bör intyg från annan lärare kunna presenteras. Man måste även ha lämplig klädsel. Maila och fråga om du är osäker!

Aktuella dagar kommer att meddelas under ’kalender’.

Pris för medlemmar för en dag är 100 kr. För gäster 150 kr/dag. Lunch ingår. Hel vecka 3.000 kr/helpension (4.000 kr för icke medlemmar). OBS, visst arbete (Karma Dana) ingår.

Avgiften sätts in på PG 150 4554-5 senast en vecka före, glöm inte skriva från vem och för vad, annars gälls insättningen ej!. Avgiften återbetalas ej. Anmälan endast via denna blankett: ANMÄLAN

Chán retreats are being held several times anually. Usually one 7-day, two week-end and about eight one day retreats.

Seven-day retreats(Chán Qi) are being held at a rented house in the countryside of Scania. The rest at the Temple in Malmo.

The retreats are open to everyone but requires relevant experience and training. If you haven’t been practicing with us for the last six months you may be asked for a certificate from another teacher. Proper clothes are mandatory. Mail us and ask if you are uncertain!

Actual dates will be notified under ’calendar’.

Cost for one day is 100 SEK,  and includes 2 meals, tea and snacks. 150 SEK for non-members. 7-day 3.000 SEK (full boarding) 4.000 SEK for non-members. NOTE some work is required.

Fee is to be payed at PG 150 54 54-5 one week before (1-day retreats), 4 weeks before for 7 day retreats. Don’t forget to write who from and what for. No refunding. Send also an e-mail with name and adress to: templet@taozen.se

Meditating monks at Bailin Chán Sí with Master Ming Bao. % week winter-retreat 2006.
meditating monks