Om Tro I Sinnet

Om Tro I Sinnet

Míng Bǎo

Den grundläggande övningen i Chán-praktik och även i de flesta andra former av Dharṃaṃ är Dana, dvs att dela med sig. 

Nästa övning är medkänsla med allt levande, vilket egentligen också är ett uttryck för Dana.

-Men, dessa två övningar riskerar lätt att bli mekaniska handlingar utförda utan känsla och närvaro, bara för att det förväntas av oss.

Vad är det då som krävs, som är nödvändigt, för att eliminera denna risk? Tro – tro i Sinnet. Utan genuin tro i Sinnet finns det heller inte någon praktik av värde på Vägen. 

(Läs gärna Sutran Tro I Sinnet! https://taozen.se/tro-i-sinnet-xinxinming-jing/)

Genuin tro i Sinnet är en grundläggande förutsättning för att hängivet utföra sin religiösa praktik, för utan tro kan inget av värde uppstå eller utvecklas ur praktiken.

Vi måste hysa tilltro till att Śakyamuni’s ord inte är tomt tal utan att det beskriver möjliga vägar (Dharma-portar) till befrielse från Saṃsāra.

Vi måste hysa tilltro till hans försäkran att Buddhanaturen/Bhutatathātā finns inneboende i alla levande, kännande varelser.

Vi måste tro på möjligheten att alla levande, kännande varelser kan upptäcka sin egen Buddhanatur.

Därför måste vi också tro på den metod för egen-utveckling som de gamla mästarna i Buddhans anda har visat oss, tro på den stig de har trampat upp.

Efter att man genom noggrann undersökning har etablerat en genuin tri i Sinnet är det dags att välja en Dharma-port/ Fǎ​-Mén för sin träning. En metod som är erkänt effektiv, vilket har bevisats av de som har gått före oss. När man väl har valt bör man aldrig avvika från sin Väg!

På denna Väg, med denna metod, via denna Dharma-port, skall man absolut inte vänta sig några snabba resultat! För att något skall vara gediget och bestående krävs noggrann och långvarig odling. Blir du inte upplyst i morgon, nästa år eller nästa liv – fortsätt bara att praktisera. Med en genuin tro i Sinnet vet man att helt plötsligt och oväntat rämnar det omtöcknade och förvillade sinnet och änglarna skall sjunga ikapp med fåglarna….

Det finns många Dharma-portar; Chán är en sådan oöverträffad Dharma-port vilken i sin tur innehåller flera andra. Den Dharma-port vi undervisar i framförallt Sēng​ Huò Chán eller Uppmärksamhet I Dagliga Livet. Så småningom måste vi trots vår orubbliga tro utveckla det vi kallar för Det Stora Tvivlet. Undersök detta!