Om Praktik

Goda vänner, Upāsikā’s och Upāsaka’s, 

ibland är det nödvändigt med stimulerande påminnelser. Påminnelser om varför man bör eller har tagit Tillflykt och vad det innebär. Det är inte bara en önskan att kunna följa Pañca Śīla och att vara en god medmänniska. Det är också de fyra stora löftena – Bodhisattvalöftena: 

“Varelser otaliga jag lovar att befria 

Begär oräkneliga jag lovar att utrota 

Dharma utan ände jag lovar att studera 

 Buddhan Väg är rakast, jag lovar att den vandra ända fram.”                                                                                                                                             

För att kunna efterfölja dem och i någon mån leva upp till dem så krävs det träning. Denna träning utförs effektivast i ett tempel med reciterande av lärotexter och praktiska övningar, såsom bugningar och prostrationer i ödmjukhet och vördnad. När man har haft den sällsynta förmånen och blivit en Upāsikā eller Upāsaka så missar man inte ett tillfälle att besöka ett tempel, oavsett vilket land man befinner sig i. I Sverige är sådan sällsynta men de finns. I Malmö finns det ett. Det är DITT tempel. Det är öppet för DIG varje söndag året om. Särskilt viktigt är det att närvara på årets två stora högtidsdagar: Ångerlördagen och Buddhan’s födelsedag. 

En annan träning är att när man tar på sig sin Kesa/Jiāshā så reciterar man:

”Jag bär frihetens dräkt,

Välgörandets formlösa fält.

Tathāgatas undervisning,

Räddar alla varelser.”

Effektiv träning sker också utanför templet, i vardagen, genom att ständigt fokusera på de sex Paramitas:

Dana/Generositet

Śīla/Moral

Kṣānti/Uthållighet

Virya/Energi

Dhyāna/Koncentration

Prajñā/Visdom

Buddhismen, oavsett inriktning, går ut på en enda sak: att genomskåda jaget/egot, med de Fyra Ädla Sanningarna som grund. När det är söndag och man väljer att inte besöka sitt tempel så är detta beslut alltid och oundvikligen grundat på egots vilseledande önskningar. Egot vill ju inte att DU skall komma till Insikt… Exempel: ”JAG orkar inte”, ”JAG känner inte för det”, ”JAG ’hinner’ inte”, ”JAG har en viktig dag i morgon” (vad har i morgon med nuet att göra?), ”JAG tycker inte om ….”, ”JAG tycker att ….”, osv. 

Buddhistisk praktik och träning går ut på att sluta tycka en massa, att sluta följa egots begär. 

Är det fanatiskt att resonera så här? -Det beror helt och hållet på hur villig du är att vandra Vägen.