Nányuè Huáirăng

  • 677-744, sjunde generationen.
  • Under den legendariska perioden
  • Huáirăng = “Visdom som ropar från hjärtat”
  • Huìnéng’s främste elev och arvtagare
  • 2 av de fem husens historia leder tillbaka till Huìnéng via Huáirăng och hans berömde elev Māzŭ 

“Alla dharmas (ting) skapas i Sinne. Sinne är oskapat. Dharmas vistas inte. När man når Sinnes-grunden är ens handlingar obehindrade. Var noggrann när du använder denna undervisning med dem utan stor förståelse!”

Nányuè lämnade hemmet när han var femton för att studera med Vinaya-mästaren Hóngjìng. Efter sin ordination studerade han Vinaya-pitaka men blev missnöjd och reste sedan iväg för att träffa en lärare som hette Huí Àn på Sōng Shān (3 bilder). Han gjorde vissa andliga framsteg med Huí An men fortsatte snart till Cáo Xī i Shàozhōu, där han mötte och studerade under den store sjätte Patriarken Dàjiàn Huìnéng. Här återges deras första möte:

Huìnéng sa till Nányuè, “Var kom du ifrån?”

Nányuè svarade, “Från Sōng Shān.”

Huìnéng fortsatte, ”Vad är det som således kommer?”[1]

Nányuè kunde inte svara.

Efter åtta år nådde Nányuè plötsligt upplysning. Han informerade Huìnéng sägande, ”Jag har en förståelse.”

Huìnéng sa, ”Vad är det?”

Nányuè svarade, “Säger man att det är något missar man målet.”

Då sa Huìnéng, ”Kan det då tydliggöras eller inte?”

Nányuè sa, ”Jag säger inte att inte kan tydliggöras, men det kan inte förorenas.”

Huìnéng svarade, ”Just detta som är oförorenat är vad som upprätthålls och bevaras av alla Buddhor. Du är således. Jag är också således. Prajnadhara[2] har förutspått att från under dina fötter skall det komma en häst som skall trampa ihjäl alla i världen. Bär detta i sinnet men upprepa det inte för snart.”

Sex elever trädde in i Nányuè’s rum för att ta emot Dharma-överföring, (Chuán-dǎ[3], Chuándēng[4] Fǎ-[5], Yìn-kě[6]). Han tilltalade dem alla, sägande, ”Ni sex tillsammans skall representera min kropp[7], var och en med en del av den. En av er (munken Cháng Hǎo) ärver mina ögonbryn och deras dignifierade uttryck. En av er (Zhi Dá) ärver mina ögon och deras intensiva blick. En av er (Dan Ran) ärver mina öron och deras förmåga att höra den sanna principen. En av er (Shen Zhao) ärver min näsa och dess förmåga att uppfatta qi. En av er (Dào Yī) ärver mitt Sinne och dess kunskap om tidigare och nuvarande.”

Nányuè sa också, ”Alla dharmas föds av Sinne. Sinne är ofött. Dharmas vistas inte. När man når Sinnes-grunden, är ens handlingar obehindrade. Var varsamma när ni använder denna lära med dem som inte besitter överlägsen förståelse.”

En gång efter att Māzŭ Dàoyī hade lämnat Nányuè och undervisade i Jiāngxī, tilltalade Nányuè munkarna, sägande, ”Undervisar Dàoyī för varelserna bästa eller inte?”

Några munkar i församlingen svarade, ”Han har undervisat för varelsernas bästa.”

Nányuè svarade, ”Jag har aldrig hört några särskilda nyheter om detta.”

Församlingen kunde inte erbjuda några nyheter om detta.

Nányuè skickade en munk till Māzŭ’s ställe, instruerande honom, ”Vänta tills han träder in i hallen för att tala, och fråga honom då, ’Vad händer?’ Notera hans svar och ta det med tillbaka till mig.”

Munken utförde Nányuè’s instruktioner. Han återvände och sa, ”Mäster Mā sa, ’Under de trettio åren sedan barbarernas uppror har jag aldrig varit utan salt eller sås.”

Nányuè samtyckte till detta svar.

På elfte dagen i den åttonde mån-månaden 744 (26/1) dog mästaren på berget Héng. (Bild). Han fick det postuma namnet ”Den Stora Visdomens Chánmästare”. Hans stupa kallades ”Det mest segerrika hjulet.”


[1] Jmf benämningen ”Tathaghata”, den således komne, ett epitet på Buddhan.

[2] Bodhidharmas lärare, den 27e patriarken

[3] Att lämna vidare.

[4] Att föra Buddhans ljus vidare.

[5] Dharṃaṃ-arvtagare.

[6] Tillåten att föra vidare. Ingka på Japanska.

[7] Bodhidharma hade en liknande jämförelse.