Meditation

Meditation (Zuò Chán)

Meditationen inleds alltid med att vi går fort i en cirkel (Xíng Chán) – ett sätt att komma ikapp sig själv och befria sig från alla vardagens tankar som irrar runt i våra sinnen. Efter en stund sätter vi oss ned på särskilda meditationsbänkar med dyna och Zafu – meditationskudde, och fortsätter meditationen med att stilla sinnet och öva upp vår koncentration. Meditation är ett effektivt sätt att komma till ro, rensa sitt sinne och på sikt få bättre kontroll över våra tankar för att på så vis också lära känna oss själva bättre. Sker i tystnad och stillhet. Grundläggande så fokuserar vi på andningen med uppmärksamhet på hur magen höjs (andas in) och hur magen sänks (andas ut). Chán-meditation är en metod för att direkt komma till insikt om varandets innersta natur, alltings gemensamma ursprung och enhet. Utan ’romantiska’ omvägar. ”Immediatly down – nothing to it!” – Bodhidharma

För den avancerade meditatören erbjuder vi träning i Huá Toù-metoden enligt Grand Master Xū-Yún.

Du kan också meditera med oss på appen ’Insight Timer’: https://insighttimer.com/account/groups sök på Malmö Chán Buddhist Temple.

I vår meditations-hall Zhen Ji Chán Tang* mediterar vi följande tider: Onsdagar 19:00 – 20:30 (2 halvtimmes-pass). Lördagar 09:00 – 10:00 (inkl 10 min Qìgōng). Söndagar 18:00 – 19:30 (inklusive 30 min. puja). Var fjärde söndag håller vi endags-retreat 08:45 – 19:30 eller 13:15 – 19:30. Varje sommar håller vi en sjudygns-retreat/Chán Qi på landet.

*Zhen Ji var det postuma namn som vår traditions förfader Zhàozhōu (Jap. Joshu) fick som hedersbetygelse av kejsaren vid sin bortgång. När vi startade templet i Malmö gav Ven. Grand Master Jing Hui det till oss.

Our meditation always begins with a circular walk in a fast pace – a way to catch up with yourself and all the everyday thoughts that are blurring our minds. After a while we sit down in the traditional way (on special designed benches) and continues the meditation with silencing the mind and focus on concentration of the mind in order to get to know ourselves better.

You can also meditate with us by the App ’Insight Timer’: https://insighttimer.com/account/groups at Malmö Chán Buddhist Temple.