Kalmar-kalender

Sittning: Måndagar 18:30 – 21:00

Plats: Studiefrämjandet Skälbyallén 6, Kalmar

Kontakt: Nea Carlsson *neacarlsson@protonmail.com* eller Ella Nydén *ella.nyden@protonmail.com* Tel: 0737160345