Kalmar-kalender

Sittning: Onsdagar 19:00

Plats: Studiefrämjandet Skälbyallén 6, Kalmar

Kontakt: Nea Carlsson *neacarlsson@protonmail.com* eller Ella Nydén *ella.nyden@protonmail.com* Tel: 0737160345 (Ring eller messa helst!)