Fyra stadier

Ming Bao

 Fyra stadier av försjunkenhet mot upplysning

Meditation kallas i Buddhismen för Bhāvāna med en gemensam term. Lyckas man fokusera och intensifiera sin koncentrations-förmåga kallas detta för Samādhi. I Samādhi kan man utveckla detta ännu djupare vilket då leder till Dhyāna eller Chán, den meditativa absorptionen.

  1. Ur Samādhi uppstår s.k. bliss, som ett gränslöst ljus eller ett oändligt harmoniskt ljud. Misstas lätt för varande upplysning men tillbaka i vardagen återkommer alla ens fasthållanden. Alltså; egot håller fortfarande ett fast tag om dig. Tekniken för detta kallar vi för Mò Zhào och ljuset för Jí Lè.
  2. Här upplever man en extrem frid och renhet, bortom tid och rum, även detta kommer ur Samādhi men är nu ännu djupare. Men, trots temporär frihet från fasthållande skapar det begär efter ännu mer. Så; egot har dig fortfarande….
  3. Detta är första tillfället att se en glimt av alltings verkliga, ursprungliga natur. Ens egen verkliga ursprungliga natur. Det ofödda i dig. Man har nu upplevt ett uppvaknande men inte heller detta är verklig upplysning för så fort man tänker att man nu har upplevt upplysning så skapas en bindning till den. Egot släpper inte taget helt än… Det är alltså nödvändigt att inte bara fortsätta sin praktik, utan också att intensifiera den.
  4. För att gå bortom Śūnyatā och uppleva sann upplysning, Annutara Samyak Sambodhi, är det alltså helt nödvändigt att släppa idén om, all uppfattning om den. Detta uppnår vi genom Gōng-Àn-träning. Det bara är så som det är. Tathātā. Då, först då upplever man hur alla hinder har upplösts och alla ting, även det du kallar själv, framträder så som de verkligen är. Helt fria från alla slags bindningar. Du för mår nu att se djupt in i din egen-natur. Du upplever så att säga, ditt ursprungliga ansikte så som det var innan dina föräldrar föddes. Du förstår alla Gōng-Àn’s allt annat i världen upphör. Liv, sjukdom och död har inte längre någon avgörande betydelse. Du är redo att möta Angulimara. Du handlar i första Nián och det uppstår inga misstag. Du kommer och går som det lämpar sig.