En Bodhisattva

Ming Bao

En Bodhisattva

En Bodhisattvas utveckling är avhängig av hur inriktad han är på upplysning. Tanken på upplysning är en mental attityd; viljan att bli en upplyst varelse, en Buddha, vilket har sin upprinnelse i önskan att bli en Bodhisattva. Denna önskan, denna tanke, markerar början på Bodhisattvans långa resa mot Buddhaskap.

Men som Subhūti– en av de främsta samtida uttolkarna av Buddhans undervisning – förklarar för Śāriputra – en lärjunge med mindre förståelse – så går undervisningen om ”Visdomens Perfektion”, Prajna Paramita, bortom detta brett accepterade koncept och ifrågasätter existensen av tanke i allmänhet och till och med den då viktigaste tanken av dem alla, tanken på upplysning. Så här sa han:

”Vidare, när en Bodhisattva praktiserar Visdomens Perfektion blir Bodhisattvan inte stolt över sina framsteg. Anledningen till detta är tankens ursprungliga källa, dvs att tanken inte är en tanke är uppenbar.

Śāriputra frågar: ’Vördade Subhūti, existerar då den tanken att som inte är en tanke?’ (Dvs när vi iakttar friheten från tanke).

Subhūti svarar: ’Vördade Śāriputra, är detta som inte är en tanke då en icke-tanke som existerar eller inte existerar? Är den känd eller uppfattad?’

Śāriputra svarar: ’Vördade Subhūti, det är den inte.’

Subhūti sade: ’Vördade Śāriputra, om denna icke-tanke existerar eller inte existerar, eller om den är känd eller inte uppfattas, är detta då ens en förnuftig fråga när du undrade om tanken som inte är en tanke existerar?’”

När en Bodhisattva in i det första stadiet, kallat Pramudita/glädje, på vägen av sin andliga disciplin ger han följande 10 allvarliga löften vilka strömmande ur hans högsta önskan, lika alltomfattande som hela universum. Det första är att vörda och tjäna alla Buddhor, var och en utan undantag; det andra är att arbeta för bevarandet av alla Buddhors Dharma; det tredje är att vara närvarande vid framträdandet av en Buddha, när och var det än må ske; det fjärde är att praktisera det korrekta uppförandet i Bodhisattva-skapet, vilket är stort och omätbart, oändligt och fritt från orenheter att samt att vidarebefordra Perfektionens Dygder (Paramitas) till alla varelser; det femte är att i ordets bemärkelse leda alla varelser till Buddhans Dharma så att de kan finna sin slutliga hemvist av frid i visdomen hos de allvisa; det sjätte är att ha en inre perception av universum, stort och ogripbart i alla dess möjliga variationer; det sjunde är att förstå den omedelbara närheten mellan alla och envar och att göra alla varelser länder lika fläckfria som Buddhaländer; det åttonde är att vara förenad med alla Bodhisattvas i en gemensam avsikt att bli intimt kunnig om förståelsen och det mentala tillståndet hos alla Tathagatha’s så att Bodhisattvan kan träda in i vilket samfund som helst och fullfölja Mahayana som är bortom tanke; det nionde är att rotera och aldrig stoppa hjulet varigenom han utför sitt arbete för universell befrielse genom att göra sig själv lik Medicin-Buddhan; och slutligen, det tionde är att inse den överlägsna upplysningen i alla världar, genom att passera igenom Buddha-skapets stadier.