De fyra stora löftena

Av Ming Bao

De fyra stora löftenaShi Pu Sa

Medan andan av Bodhi-Sinne återfinns i åter-hållsamhet och medkänsla så vilar praktiken av Bodhi-Sinne i ”De Fyra Stora Löftena” som vi reciterar varje söndag:

’Varelser otaliga jag lovar att befria,

Begär oräkneliga jag lovar att utplåna,

Dharma utan ände jag lovar att studera,

Buddhans Väg är rakast, jag lovar att den vandra ända fram.”

För att kunna fullfölja det första löftet att befria kännande varelser behöver vi även det andra löftet, att göra slut på våra egna begär och fasthållanden samtidigt som vi hjälper andra att bli fria från sina. Eftersom människor har olika förutsättningar och olika grader av begär, så måste vi också lära oss olika metoder för att hjälpa dem, så därför studerar och bemästrar vi efterhand olika sätt att närma oss och förstå Dharman. Detta är det tredje löftet.  Under tiden som denna uppgift fullföljs tränar vi också på att bli Buddhor. Detta är det fjärde löftet. Vi inleder med att dedikera oss själva till förmån för alla kännande varelser, och först i sista löftet börjar vi göra anspråk Buddhaskap. Så, därför, medan andan av Bodhi-Sinne är återhållsamhet och medkänsla, så är själva Bodhi-Sinnets kropp att fullfölja de fyra stora löftena.

Och, dessa fyra stora löften omsluter faktiskt även återhållsamhet och medkänsla. Till exempel så är att befria kännande varelser en handling av medkänsla, men vi kan bara uppnå detta genom att avstå från vår ego-centrering. Och, vi kan kanske avstå från våra egna begär, men det är endast med medkänsla som vi verkligt kan hjälpa andra att bli fria från deras lidande. På så vis är de fyra stora löftena faktiskt metoder för att uppnå båda dessa kvaliteter i Bodhi-Sinnet.

En del undrar naturligtvis hur de kan fullfölja ens det första av dessa löften: ”Det är svårt nog att praktisera för mig själv!” tänker man kanske. Men, man bör se dessa löften som uttalanden om en målsättning, inte löften att uppnå innan en viss dag eller viss tid. Löftena är inte med nödvändighet menade att fullföljas under en livstid. Snarare ger de oss en långvarig känsla av inriktning och målsättning. Steg för steg, bit för bit, kommer vi gradvis att fullfölja dem. Men, utan att skapa dess fyra löften i våra sinnen bör vi inte se oss själva som utövare av Mahayana.