Dàyī Dào Xìn

Fjärde Patriarken Dàyī Dào Xìn 道信 (? – 651)

Synkretism:

Dào Xìn förenade Chán-praktik med de Buddhistiska löftena. Tidigare hade Chán-munkar levt lite hur som helst. Han förenandet också lärorna i Laṅkāvatāra Sūtra med de i Mahā Prajñāpāramitāsutrorna. Han är också känd för införandet av chanting/mässande, inklusive upprepandet av mantrat “ Nāmó Āmítuó Fó[1].

Han skapade en bredare och folkligare Chán-tradition som nu blev en specifik sekt inom den Kinesiska Buddhismen. En av hans genomgripande förändringar var införandet av arbete i klostren. Det som kom att bli ”hans kloster”[2] låg ganska avsides och munkarna hade inget att välja på än att börja odla sin egen mat och sköta renhållningen. Hans och hans arvinges, Hóng Rěn, undervisning blev känt under begreppet ”Östra Bergets Skola”.

Han slog sig så småningom ner i klostret Dōng​ Shān Sí[3] på Shuāngfēng​ Shān. Detta blev det första renodlade Chán-klostret. Tidigare hade Chán-munkar anammat den gamla Indiska traditionen med ett kringvandrande liv. Innan dess levde han under tio år i Da Lín Sí[4] på berget  Shān​. Zhikai, grundaren av klostret var anhängare av Tiāntái Zōng​ och Sānlún Zōng. Zhikai använde också inslag från Rena Landet-skolan, särskilt praktiken med att repetera Buddhans namn.

Mötet med Femte Patriarken Hóng Rěn:

En dag när mästaren gick till Huáng Méi-distriktet, mötte han en ung pojke på vägen. Barnet såg ovanligt ut med fina drag.

Dào Xìn frågade pojken, ”Vad heter du?”

Pojken svarade,  ”Jag har ett namn, men det är inte ett bestående namn.”

– ”Vilket namn är det?” undrade Dào Xìn.

Pojken svarade, ”Buddha.”

Dào Xìn frågade, ”Har du inget namn?”

Pojken sa, ”Det är tomt, så jag äger det inte.”

Dào Xìn stirrade på detta unga Dharma-kärl och efter att tillfrågat hans mor blev pojken hans elev och så småningom fick han överta skålen och manteln.

I augusti år 651 bad Dào Xìn sina elever att bygga hans stupa eftersom han snart skulle dö. När han ombads att utse en efterföljare svarade han, ”Jag har gjort många delegeringar under mitt liv.” Sedan dog han. Den senare Kejsaren Dài Zōng[5] hedrade Dào Xìn med det postuma namnet ”Dàyī”, den store helaren.


[1] ”Jag vördar Amitābha Buddha”.

[2] Shuāngfēng​ Shān, ”Twin Peaks”-berget.

[3] Östra Bergets Kloster.

[4] Den Stora Skogens Kloster.

[5] Den sjunde Míng-Kejsaren Jǐngtài​’s Dharma-namn.

.