Daman Hóngrěn

Femte Patriarken Daman Hóngrěn 弘忍(601 – 674)

Dào Xìn’s och Hóng Rěn’s undervisning blev känd som ’Det Östra Bergets Skola’, i東山法門 Dōngshān Fǎmén;  egentligen Östra Bergets Dharma Port i Huang Mei (distriktet). Berget är också känt som ”Twin Peaks” då det har två toppar. Dào Xìn’s kloster ligger vid den västra toppen och Hóng Rěn flyttade till den östra toppen, därav namnet på skolan. Eventuellt var den ursprungliga byggnaden hans föräldrahem.

När Dào Xìn dog 651 blev Hóng Rěn Cháns femte förfader. Man vet inte så mycket om honom men hans betydelse kan inte överdrivas då hans tre främsta elever i sin tur gav upphov till både den Norra Skolan, den dominerande Södra skolan samt Sichuanskolan. Han var den siste i raden av ” Laṅkāvatāra’s Mästare” men liksom sin lärare Dào Xìn inkluderade han Prajñāpāramitā Sūtra’s[1] i sin undervisning med särskilt fokus på Hjärtsutran och Diamantsutran av vilka den senare skulle komma att spela en helt avgörande roll för Chánsektens framtid genom hans främste arvtagare Huìnéng som blev den sjätte förfadern och den siste patriarken.

Forskare har tillskrivit Hóng Rěn en text med titeln ”Undervisning om den Högsta Farkosten” i vilken han understryker idén med att ”bibehålla det ursprungliga sanna sinnet” vilket ”naturligt skär bort uppkomsten av förvirring”. Han lär ha varit sju år när Dào Xìn upptäckte honom. 

Han lämnade även en annan text efter sig vilken anses vara den tidigaste samlingen av en Chán-mästares undervisningar: ”Avhandling om det Essentiella i Kultiveringen av Sinne” 修心要論 Xiūxīnyào lùn.

Hóng Rěn’s grundläggande undervisning var att det Rena Sinnet var skymt av särskiljande tänkande, falska tankar och tillskrivande sig åsikter. Eliminerande falska tankar samt att behålla en konstant medvetenhet om ens naturliga upplysning garanterar att Nirvāṇa uppkommer förr eller senare.  Hans undervisning fokuserade på vikten av meditation. Han nämner särskilt två meditationstekniker i sin avhandling: “Se var horisonten försvinner bortom himlen och minns siffran ett (-).”[2] Han ansåg även att Meditatören borde observera den inre mentala processen: “Betrakta ditt eget medvetande stillsamt och uppmärksamt, så att du kan se hur det ständigt förändras, likt rinnande vatten eller en glittrande hägring…, till dess skiftningar löses upp i en fridfull stabilitet. Detta flytande medvetande kommer att försvinna likt en vindpust. När detta medvetande försvinner, kommer alla ens illusioner att försvinna med det.”

Han efterlämnade tio lärjungar vilka förde hans undervisning vidare, av vilka de tre mest kända är Huìnéng, Shénxiù och Zhīxiàn.


[1]Mahāprajñāpāramitā Sūtra 摩訶般若波羅蜜多經 Móhē Bōrě Bōluómìduō Jīng; ”Large Perfection of Wisdom Sutra”. Detta är en samling som bl a innehåller Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā Sūtra meaning 25,000-line Perfection of Wisdom Sutra samt Prajñāpāramitāhṛdaya 心經 Xīnjīng, Hjärtsutra och Vajracchedikā Prajñāpāramitā Sūtra  金剛般若波羅蜜多經 Jingang Banruopoluomiduo Jing, Diamantsutra.

[2] Det Kinesiska tecknet för ’ett’ är ett enda tvärsgående streck, påminnande om horisonten, och metaforiskt representerar det enheten av Sinne och Buddhanatur (Bhutatahata).