Dà-Zǔ Huì-Kě

Andra Patriarken Dàzǔ[1] Huìkě[2] 大祖慧可

Huìkě Blev munk i ett kloster nära huvudstaden Loùyáng, Yōng​ Sí[3], men bodde i Lóng Mén Sí[4] på XiāngShān[5] i Anhui. Där studerade han under Chán-mästaren Bǎo Jǐng[6]. Under en period reste han vida omkring för att studera Dharṃaṃ, både Hinayāna och Mahayāna.

En dag under en av hans långa meditationer fick han en uppenbarelse som sa: ”Om du vill nå framgång, varför stannar du här? Den stora Vägen är inte långt borta. Res söderut!” Han berättade om sin vision för sin mästare, vilken observerade sju bulor på Huì Kě’s huvud som stack upp som små bergstoppar. Läraren sa: ”Du har sett ett avgörande omen. Beviset finns här på ditt huvud. Uppenbarelsen sa att du skulle ta dig söderut. Detta betyder att skall studera för Dámó vid Shàólín Sí.[7]

Väl framme i Shàólín Sí gick han upp till Dámó i grottan och bad om att få bli hans elev. Enligt legenden så vägrade Dámó först att undervisa honom. Huìkě stod utanför i snön tills den nådde honom upp till midjan. På morgonen frågade Dámó honom varför han stod där. Huìkě svarade att han ville ha en lärare som kunde, ”öppna porten till den universella medkänslans elixir för att befria alla varelser”.

Dámó vägrade, sägande, ”Hur kan du med liten dygd, liten visdom, ett ytligt hjärta och ett arrogant sinne hoppas på sann religion? Det skulle bara vara slöseri med tid.”

Slutligen, för att bevisa sin beslutsamhet sägs Huìkě ha skurit av sig sin vänstra arm och visade den för Dámó. Då accepterade Dámó honom och ändrade hans namn från Shèng Guān​ till Huìkě. Deras första samtal återges så här:

Huì Kě, “Mitt sinne är oroligt, var snäll och lugna det.”

Dámó, “Visa mig ditt sinne och jag skall lugna det.”

Huì Kě, “Trots att jag sökt det kan jag inte finna det.”

Dámó, “Se, jag har lugnat ditt sinne.”

Han studerade därefter för Dámó under sex år i Shàólín-templet.

Senare, när Dámó och Huì Kě klättrade uppför ​ Yuàn Shān[8], frågade Dámó, ”Vart är vi på väg?”

Huì Kě svarade, ”Gå bara rakt fram – det är där.”

Dámó svarade, ”Om du går rakt fram så kan du inte ta ett enda steg.”

När han hörde dessa ord erfor Huì Kě upplysning.

Huì Kě levde efter utnämningen till Patriark i huvudstaden Yèdú[9] i kungariket Wèi under närmare 40 år. Hans lära spred sig vida omkring. Under en tid av oroligheter flydde han till Wángon Shān där han också träffade sin arvtagare Jiànzhì Sēngcàn[10]. Han återvände senare till Yèdú.

När han hade överfört roben och skålen till Sēng Càn, tog han avsked av honom och sa, ”Du har mottagit min undervisning och nu bör du leva djupt inne i bergen. Rör dig inte i världen, för vårt land kommer att uppleva stora oroligheter.”

Sēng Càn sa: ”Eftersom du har kännedom om dessa oroligheter i förväg, var snäll och instruera mig!”

Huì Kě sa: ”Jag har ingen förkunskap om detta. Det är en förutsägelse gjord av Prajñātārā[11] och förd vidare till Kina av Dámó där han sa: ’Medan det kommer att vara fördelaktigt att vistas i Sinne, utanför detta kommer det att finnas ondska.’ Jag har studerat dessa tider och ser att detta kan komma att drabba dig. – Vad angår mig själv, så har jag Karmisk verdergällning att genomlida. Du bör gå och praktisera det som är av godo. Vänta på tiden när du kan överföra Dharṃaṃ, till någon annan.”

Så småningom blev han av avundsjuka falskt anklagad för ett påhittat brott och avrättad, men med upphöjt lugn. Han blev 107 år gammal och dog den 31 maj 594. Han fick det postuma namnet ”Dàzǔ” av en senare kejsare. Hans avskeds-gatha:

Om något är grundläggande, existerar det inte.

Om något har upphört, existerar det inte.

Nirvana och Karmisk vedergällning

Är av en och samma oskiljbar natur

Huì K’e’s möte med Sēng Càn

En lekman kom till Huì Kě och sa, “Min kropp har ödelagts av en förfärlig sjukdom. Jag ber dig att befria mig från den överträdelse jag har begått som har orsakat detta!

Huì Kě, ”Hämta överträdelsen du har begått så skall jag befria dig.

Lekmannen, “Jag letar efter den men kan inte finna den.”

Huì Kě, “Se där, jag har tagit bort din överträdelse. Nu bör du vila i Buddhan, Dharṃaṃ och Saṃghaṃ.


[1] Den Store Förfadern.

[2] Visdom och kompetens.

[3] Harmonins Tempel.

[4] Drakportens Tempel.

[5] Det Doftande Berget.

[6] Uppvaknandets Skatt.

[7] Den Glesa Skogens Kloster.

[8] De Fem Husens Topp.

[9] Låg i dagens Hebei.

[10] Den Briljanta Sangha-Organisatören.

[11] Prajnadhara – den 27 patriarken i Indien.