Chán-ropet

Av Ming Bao

Chánmästarna Qi Cheng, Yuan Wu, Fa Qen och Tzu Shou, var inbjudna till en vegetarisk måltid i guvenör Chen Liang Pi’s residens där tio lärda Dharma-Mästare och ett tusen munkar från Chán-sekten och andra skolor också var närvarande. Kejsare Huei Tsung ur Sung-dynastin gjorde sig ledig för tillfället och kom inkognito för att lyssna till deras diskussioner.

Bland gästerna fanns även en Dharma-mästare som var väl verserad i Huáyán-läran och ansågs vara en skicklig uttolkare av Partiark Hsien Shou’s doktrin. Han sa till gästerna, ”Buddhan skapade en Dharma som består i att gradvist sudda bort, från Hinayana-stadiet till den Perfekta Undervisningen, alla uppfattningar om är och är inte för att förverkliga det bestående uppnåendet av myriader sublima dygder och det slutgiltiga uppnåendet av Buddhaskap. Jag har hört att ett enkelt Chán-rop kan förvandla världslingar till helgon; detta verkar motsäga sutror och avhandlingar. Om ett rop kan passera igenom alla fem stadier av vår Huáyán-skola, skall jag bekräfta att det stämmer, i andra fall att det bara är hörsägen.”

Alla Chán-munkarna tittade på Qi Cheng som sa, ”Den Vördade Dharma-mästarens fråga kräver inte ett svar från de tre stora Chán-mästarna, och trots att jag är yngst bland dem, skall jag kunna klarna hans förvirring.” Han vände sig sedan till Dharma-mästaren som sa, ”Javisst!” Qi Cheng sa, ”enligt den vördade herrens tolkning av Huáyán-läran avhandlar Hinayana existens; Mahayana i dess grundläggande stadium, icke-existens; Mahayana i dess slutliga stadium, doktrinen om varken existens eller icke-existens; den Plötsliga Skolan, existens eller icke-existens; och den Perfekta Undervisningen, verklighet utan existens men ändå existerande och utan existens men ändå icke-existerande. Vad gäller vår sekts Chán-rop, så kan det passera igenom inte bara dessa fem Huáyán-stadier, utan också all slags konst, hantverk och filosofier.”

Han gav sedan ett dundrande rop och frågade Dharma-mästaren, ”Hörde ni det?” Dharma-mästaren svarade, ”Ja.” Qi Cheng sa, ”När ni hörde det, stod det för är och passerar igenom Hinayana-läran.”

Efter en stund sa han, ”Hörde ni?” Dharma-mästaren svarade, ”Det gjorde jag inte.” Qi Cheng sa, ”Om ni inte hör, står det för är inte och passerar igenom Mahāyāna’s  grundläggande stadium.” Han såg sedan på Dharma-mästaren och sa, ”Först, när jag ropade, sa ni att ni hörde det, när min röst har försvunnit, säger ni nu att ni inte hör det. När ni säger att det inte hörs nu, så hördes verkligen tidigare och när ni säger att det hördes tidigare, så är det inte nu. Så det som varken äreller inte är passerar igenom Mahāyāna’s slutliga stadium.” 

”När jag först ropade, var dess existens inte riktig existens, för det är dess nuvarande icke-existens som avslöjar dess tidigare existens. Då jag inte ropar nu, är dess icke-existens inte verklig icke-existens för det var dess tidigare existens som avslöjade dess nuvarande icke-existens. Denna identitet av är och är inte passerar igenom den Plötsliga Skolan.”

”Ni bör veta att detta mitt rop nu inte används som ett rop och är bortom både är och är inte. Det står över all känsla och förklaring.  När ni talar om är, skapar det inte en enda dammpartikel och när ni talar om är inte, omsluter det gränslös rymd. Det blandar sig med hundratals, tusentals, tiotusentals och hundratusentals rop; därav dess förmåga att passera igenom den Perfekta Undervisningen.”

Därefter reste sig Dharma-mästaren sig från sitt säte för att buga till tack. Qi Cheng fortsatte, ”Inte bara kan detta Chán-rop passera igenom Huáyán’s fem stadier, utan även tal, tystnad, rörelse och stillhet, alla tider från det förgångna till det nuvarande, gränslös rymd i de tio riktningarna samt de oändliga variationerna av fenomen.”