Cáo Shān’s ”Ensam och fattig”

Cáo Shān’s ”Ensam och fattig”

Wúménguān No 10

Översättning och kommentar av Míng Bǎo

En munk vid namn Qīng Shuǐ sa till mästaren Cáo Shān, ” Qīng Shuǐ är ensam och fattig – var snäll och hjälp till.”

Cáo Shān ropade, ”Vördade Qīng Shuǐ!”

Qīng Shuǐ svarade, ”Ja.”

 Cáo Shān sa, ”Du har redan druckit tre koppar av Chán-puristernas finaste vin, ändå säger du att du ännu inte har fuktat dina läppar?”

Cáo Shān Běnji grundade tillsammans med sin mästare Dòngshān Liángjiè det vi idag kallar Soto-skolan eller Cáo Dòng efter deras respektive familjenamn. Qīng Shuǐ var elev till Cáo Shān.

När Qīng Shuǐ säger att han ensam och fattig säger han egentligen att han har uppnått Nirvāṇa; ”Ensam” står för oberoende, ”Fattig” står för frihet från bindningar. Han söker hjälp av Cáo Shān då han vet att han ännu inte uppnått fullkomlig Insikt.

Som svar kallar Cáo Shān på honom. Vad han verkligen gör är att kalla på Livet så som det uttrycks genom just denna individen. När Qīng Shuǐ svarar, ”Ja.” säger Cáo Shān att där har han sitt svar. Svaret finns alltså i den spontana reaktionen i ”Ja.” (Första Nián).

När Cáo Shān ifrågasätter sin elev för att ”ännu inte ha fuktat sina läppar” trots att han ”druckit tre koppar av Chán’s vin”, syftar han på att Qīng Shuǐ genom att klänga fast vid friden i en individuell Nirvāṇa, eller genom att ”inte vara utsatt för orsak och verkan”, som om det var det yttersta målet, är likvärdigt med ignorera enheten och evigheten i Liv. Detta är att hävda att ”läpparna inte ens blivit fuktiga.” 

De tre kopparna vin representerar ett fullkomligt förverkligande av den absoluta sanningen, Nirvāṇa; den relativa världen, Saṃsāra; och Vägen för att förverkliga deras förening, Āryāṣṭāṅgamārga. Cáo Shān indikerar att dessa tre insikter ryms i Sinnesessensen. Allt som krävs är att väcka funktionen i förhållande till potentialen. Funktionen finns i svaret ”Ja!” Vad Cáo Shān gjorde här vara att få Qīng Shuǐ att ge uttryck för Sådanheten, Tathātā, genom direkt respons.