Trainee till Dharma Master

Vi söker dig som är villig att ”offra ditt liv” för Dharman.

Du måste vara villig att  – så långt det är möjligt – prioritera den Chánbuddhistiska praktiken och templets olika aktiviteter, att närhelst det finns behov och möjlighet, assistera Master Ming Bao vid kurser och föreläsningar.

Träningen kan, beroende på den sökandes erfarenhet och bakgrund, ta upp till 20 år.

Lönen består av glädjen att kunna hjälpa andra till ett bättre, andligt liv….

Vi ser gärna kvinnliga sökanden, men det är inte ett krav.

Maila till: *templet@taozen.se* och ge en kortfattad beskrivning av dig själv.