Kalmar

Vi planerar att starta en liten meditationsgrupp i Kalmar, hemma hos Upasika’s Yao Yong och Yao Qian.

Om intresse finns så maila till ’templet@taozen.se’.