Göteborg

Göteborg:                                                                          I Göteborg har vi också en meditationsgrupp. Där har vi Zuo Chán (zen-meditation) varje söndag kl 18.00. Verksamheten i Göteborg leds av Upasaka Yao Shih (Glenn) och erbjuder ett alternativ till Japansk Zen med en något friare praktikform och en närmare anknytning till den traditionella Mahayanabuddhismen. Kostnad: 900 kr/kalenderhalvår, prova gratis en gång. Plusgiro 150 45 54-5 men helst kontant. Då och då kommer Chánläraren Ming Bao från huvudtemplet i Malmö och föreläser samt håller halvdags-retreater. Adressen är Ånäsvägen 21 (nära Redbergsplatsen, fr o m 2/3-14). För mer information och anmälan, ring 070-412 44 74 eller maila till yaoshi@taozen.seSe även:Dharma i Göteborg Gothenburg:
In Gothenburg we have a meditation group. There is Zuo Chán (sitting meditation) every sunday 6.00 pm.
The sitting is supervised by Upasaka Yao Shih (Glenn)and offers an alternative to Japanese zazen with a bit more liberated vue on practice and a closer relation to traditional Mahayana Buddhism. Once in a while Dharma Teacher Ming Bao will come and give lectures and half day shexin (retreats).The cost is 900 SEK/ six months to be payed at PG 150 4554-5 or in cash.The adress is Ånäsvägen 21 (close to  Redbergsplatsen, from 14-03-02).For further information, please call +46(0)70-412 44 74 or e-mail yaoshi@taozen.seSee also: Dharma i Göteborg