Chán Qi Gong

Varannan måndag, jämna veckor, tränar vi Qi Gong som avslutas med ett kort (20 min) meditationspass.

Vi tränar två olika stilar, Ba Duan Yin &  I-Chuan, som vi har slagit ihop i en enda lång serie rörelser.

Handledare är Upasika Yao Bai med flera års erfarenhet och elev till Ming Bao.

Gratis för medlemmar, 50 kr/tillfälle för övriga.

Löpande intag av nybörjare, vilka betalar 100 kr vid första tillfället.

Välkomna!